Forfatterstudium 1

Studiet er delt i en ferdighetsdel og en kunnskapsdel. Ferdighetsdelen består av studentenes egen produksjon av skjønnlitterære tekster ut fra skriveoppgaver gitt både på og mellom studentsamlingene. Kunnskapsdelen gir oversikt over viktige tendenser i nyere litteratur og litteraturforståelse.

Hva lærer du?
Kunnskaper
Studenten skal:

 • Ha grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler
 • Ha grunnleggende kjennskap til tendenser i nyere norsk og nordisk litteratur.
 • Ha grunnleggende kjennskap til det litterære systemet i Norge
 • Ha grunnleggende forståelse for ulike litterære sjangere.
 • Ha kjennskap til sentrale begreper som brukes til beskrivelse av litterære teksters egenart

Ferdigheter
Studenten skal:

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Kunne anvende sentrale begreper til beskrivelse av litterære teksters egenart
 • Vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen

Generell kompetanse
Studenten skal ha:

 • Innsikt i utforming av litterær publikasjon
 • Erfaring med fremføring av egne tekster

Opptakskrav


Opptaksprøven består av innsendt dokumentasjon:

 • Ca. 15 sider skjønnlitterær tekst
  • Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, skal teksten ha følgende formatering: 4,8 øvre og nedre marg, 4,4 venstre og høyre marg, Rett høyre marg. 12 pkt tegn. Halvannen linjeavstand. Teksten leveres i PDF-format.

Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:

  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Realkompetanse kan være utgivelse av en skjønnlitterær bok, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier, konsulentuttalelser fra forlag.

Søknadsfrist:

 1. mars. 2018. 
Elektronisk søknad via Lokalt opptak

Oversikt over samlinger 2016-2017

 • 11.-14. august (torsdag klokka 1100 til søndag 15-16)
 • 6.-9. oktober (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, går parallelt med Ordkalotten)
 • 3.-6. november (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
 • 1.-4. desember (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
 • 12.-15 januar (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
 • 2.-5. mars (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
 • 6.-9. april (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-16000, 9. april er Palmesøndag)
 • 18.-21. mai (torsdag til søndag) (kan hende vi begynne til lunsj torsdagen, og holder på litt lenger enn vanlig på søndagen, slik at alle kommer seg på plass etter 17. mai)

Pensum

Selvvalgt pensum settes opp i samarbeid med fagansvarlig og kan bestå av romaner, noveller, dikt og drama, artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse tilsvarende 2500 sider.

Undervisnings- og eksamensspråk:
Norsk (skandinavisk)

Undervisning og eksamen
Undervisninga vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer, som skal støtte opp om tekstverkstedet der det gis skriveoppgaver og der nyskrevne tekster kommenteres i grupper og plenum. Det første semesteret får studentene i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere som gjennomgås på tekstverkstedet. Andre semester starter studentene et selvvalgt skriveprosjekt med sikte på framtidig bokmanus. Tekstverkstedet er kjernen i studiet. Studentene legger fram egne skriveprosjekter for medstudenter i smågrupper og får sine tekster gjennomgått og diskutert i plenum av medstudenter, lærere og av gjesteforfattere som inviteres til de enkelte samlingene. Det gis også teoriforelesninger poetikkforelseninger og det blir gjennomført minst 1 veiledningssamtale.

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Deltakelse på minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 – 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling.
 • 2500 sider selvvalgt pensum godkjent av fagansvarlig – for eksempel romaner, noveller, dikt og drama, artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse.

Eksamen består av innlevering av 30-40 sider bearbeidet tekst, utviklet under studiet, og vurderes med bestått/ikke bestått, og gir 60 studiepoeng.
Videre studier
Studenter som har ønske om å fortsette sitt forfatterstudium ved Universitetet i Tromsø kan søke opptak på Forfatterstudium 2 (gir også 60 studiepoeng).