Enquête: Lise sine svar

 

Lise Maria Strømqvist

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Etter at jeg begynte på studiet er det jeg har merket mest en større bevissthet for hva og hvorfor jeg skriver. Det har gitt mye å få være i litteraturen sammen med andre. Det er som om jeg sakte nærmer meg en kjerne, at noe er i ferd med å åpne seg. På den andre siden er jeg blitt mer kritisk, så jeg håper at når jeg begynner med prosjektet etter jul at jeg fremdeles klarer å slippe ordene løs.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?
Nå er jeg i en flytende tilstand for tiden med en liten baby i huset, og jeg har nå brukt noen dager på å mane fram et øyeblikk, men det eneste er stemningen under samlingene som sitter fast og dette: under den første samlingen kastet solen en skygge utenfor studierommet på betongveggen. Det var omrisset til et ansikt, dagen etter omtrent samtidig hadde den forandret seg, omrisset var borte, og det er vel omtrent der jeg er nå, at tiden endrer alt sakte, ei hånd som er liten i dag er med ett stor og jeg må ta vare på nå. Nå.

Enquête: Hilde sine svar

Hilde Lorentsen
Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?
Det har gitt meg en større forståelse av hvordan tekstene mine kan oppfattes. Det påvirker igjen skrivingen.
Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?
Jeg husker veldig godt da vi leste opp tekstene våre på et arrangement i forbindelse med litteraturfestivalen i Tromsø. Det var nervepirrende, men utrulig godt da det var gjort.

Enquête: Jonas sine svar

Jonas Hansen Meyer

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Jeg har nok blitt mer klar over at jeg ikke bare kan skrive alt mulig rart, og at det kanskje ikke er jeg som velger hva jeg skal skrive om, det virker nærmest som om det er tema og språk som velger meg. Det handler mye om å finne den formen, den tonen, det perspektivet du skriver best i fra.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Jeg var ganske stolt da Bjarte Breiteig fortalte at han hadde vist deler av teksten min til kona. Jeg husker også godt da Arne Berggren innledet med å si at han kom til være “FRP” – gjesteleseren på studiet og på mange måter leverte! Det var spennende å få “Hollywood – perspektivet” inn i det mer språklig orienterte forumet som forfatterutdanningen er. Det interessante var at vi etterhvert fant ut at forskjellene på de ulike innfallsvinklene kanskje ikke var så store, det handler til syvende sist om kvalitet, om tekstene funker eller ikke.

Enquête: Sarah sine svar

Sarah Jordanson Fauske

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Forfatterstudiet har vært over all forventning, og jeg har lært utrolig mye på kort tid.

Hvordan det har påvirket skrivingen er jeg ikke helt sikker på, men jeg har fått flere verktøy, mer skriveglede, og en større forståelse for hvordan språket fungerer og ikke fungerer.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Har ikke et spesielt øyeblikk, men det som skjer når vi går inn i en tekst, når vi bruker tid og snakker om den i klassen og med Anne og Morten, er av stor verdi og utrolig lærerikt.

Enquête: Runa sine svar

Runa Fjellanger

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Tror jeg har blitt mer ambisiøs og mer bevisst på hva jeg ønsker å skrive. For eksempel ikke skrive på de måtene som er lettest. Å se forskjellene på det som er enklest å skrive og det som, gir den beste litteraturen og at de to tingene ikke alltid sammenfaller.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Jeg er så blakk for tiden at jeg daglig tenker på den fantastiske selskapsmenyen fra da vi spiste på Sushirestauranten RÅ i Tromsø sentrum på novellesamlingen i oktober. ÅH! Det var så godt.

Enquête: Bente sine svar

Bente Ånestad

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Det har gjort at jeg skriver mye mer. Jeg har ikke vist det jeg har skrevet til noen før. Det har vært veldig inspirerende å få konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger.

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Det er så mange fine øyeblikk hele tiden. Jeg vil ikke plukke ett.

Enquête: Thomas sine svar

Thomas Espevik

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Det har gjort at jeg i større grad ønsker å skrive om noe viktig.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Da alle møttes for første gang. Det var fint å komme inn i et rom og vite at alle som var der hadde

lest hverandres tekster. På en måte var det som om vi allerede hadde blitt litt kjent med hverandre.

Enquête: Anne-Lise sine svar

Anne Lise Stenseth

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Studiet har selvfølgelig preget skrivingen. Jeg har skrevet mye før, men ikke greid å jobbe med en tekst og gjøre den ferdig som skjønnlitterær tekst. Det er en av grunnene til at jeg går her. Jeg ville skape en setting for meg sølv slik at jeg har en sammenheng å skrive i. Jeg har gjort en tekst ferdig som jeg nå bruker i en av filmene mine. Teksten er ferdig til å bruke i den filmen. Er den ferdig hundre prosent som skjønnlitterær tekst? – Det er fortsatt et åpent spørsmål. Nå kan jeg mer om å skrive. Jeg har fått nye verktøy og det er interessant å se hvor forskjellige gjestelærerne er. Det å skrive er alt og ingenting. Man må finne sin egen posisjon.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Da Marte Huke sa at det jeg hadde skrevet var både klassisk og moderne. Husker ikke ordene hun brukte, men diktene var både moderne, som at de tilhørte den modernistiske tradisjonen, men var også samtidige. Det syns jeg var hyggelig å høre.

Enquête: Maria sine svar

 

Maria Nilsen

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Skrivingen har blitt mer målrettet.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Da Michael, som har levert flere innleveringer hvor handlingen foregår på en øy, lovet å i fremtiden konsentrere seg om «fastlandsprosa». Et godt og ærlig øyeblikk.

Enquête: Tone sine svar

 

Tone Rossow

Hvordan har forfatterstudiet preget skrivingen din så langt?

Eg har vel begynt å tenkje meir når eg skriv. Eg har blitt mer obs på å være tydeleg fra starten av ein tekst kva slags tekst eg skriv. Det synest eg er ganske fornuftig. Og så har eg blitt introdusert for nye typer lesararar. Det har vore nyttig å ha i bakhovudet når ein skriv. Det finst ulike måtar å lese tekstar. Eg føler meg som ein sjangerforfattar blant ikkje – sjangerforattarar. Då lærer eg å sjå sjangrane mine litt frå utsida.

Hvis du måtte trekke frem et øyeblikk som du husker godt, stort eller lite, viktig eller trivielt, hva ville du trukket frem?

Eg er glad i lunsjane våre. Veldig hyggelege. Vi har eit godt miljø. Vi diskuterer tekst i lunsjane på ein annan måte enn vi gjer i rommet. Vi er meir kritiske rundt det runde bordet. I lunsjen er vi litt meir rause.