Gjestelærere 2016-2017

Listen over gjestelærere/lesere vil bli oppdatert med flere navn etter hvert. Flere av gjesteleserne vil i tillegg til å delta i skriveverkstedet holde poetikkforelesninger:

Laila Stien. Invitert til å snakke om sitt eget forfatterskap og om å bli og være forfatter. Skjønnlitterær forfatter og æresdoktor ved UiT

Trude Marstein. Invitert som gjesteleser i skriveverkstedet. Skjønnlitterær forfatter.

Rolf Gaasland. Invitert til å snakke om fortelleteori. Professor ved UiT.

Øyvind Berg. Invitert som gjesteleser i skriveverkstedet. Skjønnlitterær forfatter.

Ole Karlsen. Invitert til å snakke om norsk samtidspoesi. Professor ved Høgskolen i Hedmark.

Espen Stueland. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Skjønnlitterær forfatter.

Maria Tryti Vennerød. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Dramatiker.

Lisbeth Wærp. Invitert, blant annet, til å snakke om dramatikksjangeren i et historisk perspektiv. Professor ved UiT.

Martin Glaz Serup. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Skjønnlitterær forfatter.

Mona Høvring. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Skjønnlitterær forfatter.

Heidi Marie Kriznik. Invitert som gjesteleser og sensor til siste samling. Skjønnlitterær forfatter.

Kim Leine. Invitert til å snakke om sitt forfatterskap, men med utgangspunkt i det nordiske. Skjønnlitterær forfatter.

Sigbjørn Skåden. Invitert til å snakke med utgangspunkt i samisk litteratur. Skjønnlitterær forfatter.