Gjestelærere 2017-2018

Listen over gjestelærere/lesere. Flere av gjesteleserne vil i tillegg til å delta i skriveverkstedet holde poetikkforelesninger:

Staffan Söderblom Invitert som gjesteleser i skriveverkstedet. Skjønnlitterær forfatter, gjendikter/oversetter. Tidligere lærer på Litterär Gestaltning.

Gunstein Bakke. Invitert som gjesteleser i skriveverkstedet. Skjønnlitterær forfatter, gjendikter/oversetter

Kristine Næss. Invitert som gjesteleser i skriveverkstedet. Skjønnlitterær forfatter.

Anna Hallberg. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Skjønnlitterær forfatter.

Merete Pryds Helle. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Skjønnlitterær forfatter. Tidligere lærer på Forfatterskolen i København.

Kyrre Andreassen. Invitert som gjesteleser i skriveverksted. Skjønnlitterær forfatter.

Ingrid Z Aanestad. Invitert som gjesteleser og sensor til siste samling. Skjønnlitterær forfatter, gjendikter.

Inger Bråtveit. Invitert til å snakke om å gjendikte. Skjønnlitterær forfatter, gjendikter.

Monica Aasprong. Invitert til å snakke om tekst og bilde. Hva gjør konteksten (bok/rom/opplesningssituasjon) med diktet? Skjønnlitterær forfatter, oversetter/gjendikter.

Helga- Marie Nordby. Invitert til å snakke om tekst og bilde. Utvekslingen mellom det litterære og det visuelle. Kurator, kunsthistoriker.

Knut Oterholm. Invitert for å snakke om kvalitetsvurdering av litteratur. Litteraturviter og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.