Om et samlingsbasert Forfatterstudium

“Den samlingsbaserte modellen som Forfatterstudiet ved UiT har hatt siden oppstarten, har vært et vellykket alternativ til heltidsstudier. Studentgruppene har hatt stor spredning i alder, bosted og erfaringsbakgrunn. Distansemodellen setter studentene under tidspress: Tid blir en dyrebar resurs som må utnytes maksimalt når studentene samles på tekstverksted. De blir sterkt motiverte til å delta i et empatisk og ærlig miljø som kan utvikle dristighet og presisjon til å gi og ta imot kritikk – og takke for medstudentenes og gjestelesernes tekstkommentarer. De intensive samlingene veksler med ensomheten i skrivesituasjonen mellom samlingene. Det er vel slik å kunne bevege seg mellom ytterpunktene – helst ubesværet mellom nærhet og avstand – at god kunst skapes.”

Liv Lundberg i Forfatterstudiet i Tromsøs antologi 2011: Åpningen i stoffet