Om oss

Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø ligger under Det kunstfaglige fakultet, og er det først forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et Kunstakademi. Studiet er samlingsbasert og ønsker å tiltrekke seg studentgrupper med stor spredning i alder, bosted og erfaringsbakgrunn. Målgruppen er studenter som ønsker å utvikle skrivetalentet sitt og gjerne har ambisjoner om å gi ut bøker. Læringen som ligger i selve skrivingen, idéutvikling og utholdenhet har imidlertid overføringsverdi til de fleste områder. Gjennom studiet kombineres intensive samlinger med felles tekstverksted med isolasjonen i skrivesituasjonen. Studiet ønsker å utvikle studentenes evne til å bevege seg fram og tilbake mellom nærhet og avstand til mennesker og omgivelser, ettersom dette er en nødvendig bevegelse når litteratur skal skapes. Studiet består av både teori og praktisk skrivearbeid. I tekstverkstedet er det skjønnlitterære forfattere som underviser. Forfatterstudiet i Tromsø vil bidra til å utvikle studentenes refleksjon rundt diktekunstens premisser og grunnleggende drivkrefter.