Studiet

Forfatterstudiet er organisert i Forfatterstudium 1 og 2. Begge studiene går over to semester og er samlingsbaserte. Forfatterstudium 1 retter seg mot personer som ønsker å utvikle skapende skriveevner, mens Forfatterstudium 2 først og fremst retter seg mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium, har påbegynt et større skriveprosjekt og ønsker å videreutvikle sine skapende skriveevner. De to studiene alternerer slik at forfatterstudium 1 ikke tilbys det året Forfatterstudium 2 gjennomførers. Forfatterstudium 1 er fordelt på 8 samlinger, hvorav de fleste finner sted torsdag til søndag (4 dager). Forfatterstudium 2 er fordelt på 7 samlinger hvorav de fleste finner sted torsdag til søndag (4 dager). To av samlingene er imidlertid utvidet med en dag og varer fra onsdag til søndag (5 dager). Forfatterstudium 1 har oppstart i juni, mens Forfatterstudium 2 har oppstart i august. Siste samling finner begge årene sted i mai, og begge studiene er årsstudium som gir 60 studiepoeng.

Forfatterstudium 1, 2014-2015

Forfatterstudium 2, 2015-2016

Forfatterstudium 1, 2016-2017

Forfatterstudium 2, 2017-2018