Intervju med Merete Pryds Helle for forfatterstudiet sin blogg

Dikter og forfatterstudent Irene Larsen, kjørte den danske forfatter og gjestelæreren Merete Pryds Helle til Kvaløya for å vise fram de vakre fjellene og det nydelige mørketidslyset.

Den danske forfatteren Merete Pryds Helle var gjesteleser på Forfatterstudiets samling i januar 2018. Jorunn Solli og Nina Svenne fikk gleden av å lage dette intervjuet med henne.

Pryds Helle debuterte som skjønnlitterær forfatter i 1990. Hennes forfatterskap er preget av språklige eksperimenter og stor stilsikkerhet. Det folkelige gjennombrudd kom med hennes roman Folkets skønhed fra 2016.

Jorunn & Nina: Du har utdannelse både fra forfatterskole og fra litteraturvitenskap på universitetet. Hvilken av utdannelsene føler du har vært mest nyttig for deg i din forfatterkarriere?

Merete: Helt klart Forfatterskolen. Universitetsstudiet krævede et teoretisk mindset jeg slet ikke har.

J&N: Hvorfor har du valgt å jobbe med så mange forskjellige litterære sjangere, ulike uttrykk og med litteratur for forskjellige digitale plattformer?

Merete: For mig er det indholdet og fortællingen, der er vigtig; og jeg synes det er spændende hvilke udfordringer de forskellige former giver fortællingen og hvad der kommer ud af dem. I en sms-fortælling skal man være vildt kortfattet; i hyperlinkfortællingen skal man virkelig holde tungen lige i munden.

J&N: Hvilke fordeler og ulemper har du erfart med å benytte så mange forskjellige former for litteratur?

Merete: Hver form har sin fordel og ulempe og kunsten er at kunne gennemskue dem og bruge dem.

J&N: Hva driver deg til å starte et nytt og annerledes skriveprosjekt?

Merete: Nysgerrighed tror jeg, rastløshed, en trang til at komme videre.

J&N: Du har også skrevet bøker sammen med andre. Hva er dine beste og dine verste erfaringer fra å samarbeide om å skape litteratur?

Merete: Jeg skrev bøger med min exmand. Vi havde mange gode og spændende samtaler omkring dem før; men det var mest mig der skrev og det kunne være frustrerende og gå og vente på ham.

Med de illustrerede bøger er det anderledes; der synes jeg at fortællingen altid bliver så beriget af illustratorens visuelle fantasi.

J&N: Du har også skrevet kriminalromaner. Er også dette en del av din eksperimenterende praksis?

Merete: Ja det kan man godt sige; det handler om at undersøge hvad et plot er og hvordan man kan skrive spændeing frem i en tekst.

J&N: Hvorfor valgte du/dere å skrive krim under pseudonym?

Merete: Fordi vi havde så lange navne og det var sjovt at digte en forfatter frem også; Liv Mørk havde egen fb side og alt muligt; og når man skriver sammen kommer der på en måde en tredje stemme frem som hverken tilhører den ene eller den anden.

J&N: Har du skrevet andre bøker under pseudonym?

Merete: Ja en novelle hvor jeg skriver om min skilsmisse. Jeg sendte den til en konkurrence men den vandt ikke og nu ligger den og jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre med den!

J&N: (Spørsmål om Folkets skønhed) På poetikkforedraget ditt i Tromsø sa du noe sånt som at «autofiksjon er ikke sann, den ligner virkeligheten, men er fiksjon».

Merete: Jeg ved ikke om jeg vil sige sådan generelt; det er jo forskelligt fra person til person. Jeg synes autofiktion er et underligt begreb. Forfattere har altid skrevet ud fra deres eget liv og egne erfaringer, det er jo det, der er vores materiale.

J&N: Har din roman Folkets skønhed fra 2016, som er en fiktiv slektskrønike bygget på din egen families fortellinger, skapt debatt i Danmark angående forholdet mellom fiksjon og sannhet på lignende måte som f.eks. Vigdis Hjorts Arv og miljø har gjort i Norge?

Merete: Nej; jeg tror måske også at min roman i tydeligere grad er fiktion. Og det er den; jeg forstår dybest set ikke trangen til sandhed. Hvad er sandhed? Den tror jeg ikke findes; der vil altid være forskellige synsvinkler og erindringsforskydninger og digtning, bedrag og selvbedrag. Alt det er romanens grundstof og derfor romanen kan være sand; men påstanden om at den er virkelig, er forkert.

J&N: Hva er det som gjør din roman, Folkets skønhed, aktuell i dag?

Merete: At den handler om hvem vi er og hvordan vi er blevet det vi er; man kan sige at den er en slags mentalhistorie der viser, hvad historien betyder for de individer, der lever den.

J&N: Har romanen skapt noen form for debatt?

Merete: Jeg tror der er mange der føler, at de forstår deres egne familiemedlemmer bedre gennem romanen og jeg ved den har ført til mange samtaler mellem generationer; det synes jeg er meget mere spændende end debat.

J&N: Hvorfor ville du skrive en episk roman?

Merete: Fordi jeg elsker at læse episke romaner

J&N: Hva er din erfaring med å skrive episk i forhold til de andre måtene du har skrevet på tidligere?

Merete: Jeg har nu tit skrevet episk også. Men her er den mere stram, det er rigtigt. Jeg synes ganske simpelt det er sjovt med det flow.

J&N: Har du likevel, tross at du har skrevet litteratur på så mange forskjellige måter, funnet frem til noen personlige «regler» som du har kunnet bruke på tvers av alle former og genere?

Merete: Sætningen. Hver sætning skal være klar og interessant.

J&N: Du er en av de tre skandinaviske forfatterne som skal være med på Forlaget Oktobers prosjekt som går ut på å skrive en roman over et Henrik Ibsens stykker.

Hvilket forhold har du til Ibsens forfatterskap fra før?

Merete: Kun et almindeligt skolekendskab. Lige nu læser jeg en masse og det er meget spændende at trænge længere ind i.

J&N: Er det noe Ibsen-verk du har et spesielt forhold til?

Merete: Dukkehjemmet; fordi jeg genkender så meget fra mit eget liv.

J&N: Kan du røpe noe om hvordan du har tenkt å angripe oppdraget fra Rosinante/Oktober?

Merete: Hm; jeg kan måske sige at hvor dramaet udspiller sig i nuet kan romanen gribe over længere tidsstræk, og det vil jeg gøre.

J&N: Bortsett fra din egen suksess med romanen Folkets skønhed fra 2016; hva er det mest spennende som skjer på den danske litteraturscenen, ifølge din mening?

Merete: Alle de små forlag der skyder op med spændende anderledes udgivelser; det er ligesom en hel underskov.

J&N: Har du noen tips til litteratur hvor du mener det skrives riktig godt om sex, eller hvor sex fungerer godt som en del av helheten i en bok?

Merete: Der må I vente til min næste roman.

Unik prøveordning med 3 årsstudier vedtatt for Forfatterstudiet i Tromsø!

3. november 2017 vedtok styret ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet en revisjon av Forfatterstudiet. Allerede høsten 2018 iverksettes en prøveordning som innebærer at Forfatterstudiet utvides fra to til tre årsstudier. Det reviderte Forfatterstudium 1 har søknadsfrist 1. mars 2018. I studieåret 2019/2020 følger så det reviderte Forfatterstudium 2, og i 2020/2021 gjennomføres for første gang Forfatterstudium 3 parallelt med Forfatterstudium 1. UiT vil da være det eneste undervisningsstedet i Norden som tilbyr muligheten for tre årsstudier på et skjønnlitterært forfatterstudium.

Forfatterstudiet ved UiT skiller seg fra de andre forfatterstudiene i Norge gjennom sin samlingsbaserte modell, krav til deltakelse og fokus på studentenes selvvalgte prosjekt. Dette vil ikke forandre seg etter revisjonen. Forfatterutdanningene i Norden har en historie som strekker seg tilbake til 1980-tallet. Forelegget for den nordiske forfatterutdanningen er creative writing-program som oppsto på vestlige universiteter på 1900-tallet, fremfor alt i USA, hvor universitetene tilbyr fullverdige studieforløp (bachelor + master). Den nye modellen med tre årsstudier vi nå skal prøve ut ved UiT tar utgangspunkt i dagens situasjon i undervisningsrommet.  Endringene vil legge til rette for at det kan avsettes mer tid til utforskning og arbeid med ulike litterære sjangere det første året. I det 2. og 3. året vil fordypning og veiledning i eget kunstnerisk arbeid, samt muligheter for refleksjon rundt egen lese- og skrivepraksis styrkes betraktelig. De tre årene bygger på hverandre, men er innrettet slik at studenten skal kunne få et stort læringsutbytte enten hun/han går ett, to eller tre år.

Dagens undervisningsmetoder med fokus på skriveverkstedet, tekstsamtaler og stor tekstproduksjon videreføres. Det vil fortsatt bli invitert gjestelesere til skriveverkstedene som representerer ulike litteratursyn og lesepraksiser. Rent faglig legges det opp til at studentene på 1. og 3. år skal kunne dra nytte av hverandre, både i enkelte felles tekstgjennomganger og i arbeid med verksgjennomganger og i poetikkseminarer. Forfatterstudium 1 og 2 vil ta opp 15 studenter, forfatterstudium 3 vil i prøveperioden ta opp 8. Hvert enkelt år vil gi 60 studiepoeng. Opptakskrav og nye beskrivelser av Forfatterstudium 1, 2 og 3 er også lagt ut på Forfatterstudiets nettside. Klikk på STUDIET i menyen for å få opp Forfatterstudium 1, Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3.

LITTERATEN: Om dramatikk og død. Poetikkseminar med Maria Tryti Vennerød

mariatrytivennerod_foto_anna-juliagranberg

Forfatterstudiet og Forfattersentrum inviterer til open forelesing med ein av våre ypparste dramatikarar, på Driv torsdag.

Maria Tryti Vennerød (f. 1978) har vore fulltidsdramatikar sidan 2001. Ho har hatt tekstar oppført på m.a. Det Norske Teatret, Blackbox teater, Schaubühne i Berlin, Theatre for the New City i New York, ogNasjonalteatret i Budapest. Høsten 2014 blei stykket Nasjonal Prøve lese på La Colinne i Paris.

Ho har vunne fleire prisar, og blei i 2012 nominert til Heddaprisen for scenebloggprosjektet Ikkje direkte råka. I 2013 bidrog ho til storsatsinga Bibelen på Det Norske Teatret, og i 2016 var ho bidragsytar til storproduksjon Andre verdskrigen – natt i verda som einaste norske dramatikar saman med verdskjende dramatikarar som David Greig og Lukas Bärfuss.

Scenetekstane hennar er også tilgjengeleg i bokform

Poetikkseminaret er ei forelesingsrekke der gjestelærarar på Forfatterstudiet reflekterer rundt eigen skrivepraksis i ei uformell setting. Poetikkseminaret er gratis og opent for alle.

Litteraten er støtta av Tromsø kommune, Fritt ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Tid:             Torsdag 12. januar kl. 19.00

Sted:          Studentsamfunnet Driv

Inngang:   Gratis

 

LITTERATEN: Poetikkseminar med Øyvind Berg. Hva er poesi?

Øyvind Berg, foto Monica Larsen

Forfatterstudiet og Forfattersentrum inviterer til åpent poetikkseminar med Øyvind Berg fredag 4. november kl. 19.00 på Studentsamfunnet Driv.

Når Øyvind Berg adresserer temaet Hva er poesi?, er det verdt å lytte. Berg skriver lekne dikt, krasse dikt, ømme dikt, fandenivoldske dikt, politiske dikt, glade dikt, triste dikt, kjærlighetsdikt, skråsikre dikt, undrende dikt. Fra debuten med diktsamlingen Retninger i 1982, har har han vist seg som en litterært skolert og samtidig tradisjonsutfordrende dikter. Bergs siste bok, Offentlig ømhet (2016) inneholder utvalgte dikt fra Bergs femten samlinger, utgitt i årene 1982–2014, sammen med poetens etterord.  Berg har også utgitt gjendiktninger og essays. Fra 1986 til oppløsningen i 2011 var han et markant medlem av teatergruppen Baktruppen, hvor han både var skuespiller og dramatiker. Han har vunnet flere priser både for sitt virke som forfatter, oversetter og scenekunstner.

Poetikkseminar er åpne forelesninger hvor Forfatterstudiets gjestelærere reflekterer rundt egen skrivepraksis i en uformell kafésetting. Disse arrangementene byr på mye gull for den litterturinteresserte. Ved å bruke Driv som fast arena fremover, håper vi at også flere studenter skal få øynene opp for tilbudet, sier Johannes Utstøl Johannessen, avdelingsleder i Norsk Forfattersentrum Nord-Norge.

Poetikkseminaret er gratis og åpent for alle.

Litteraten arrangeres med støtte fra Tromsø kommune, Fritt ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Tid:             Fredag 4. november kl. 19.00

Sted:          Studentsamfunnet Driv

Inngang:   Gratis

LANSERINGER

10408853_10152477322777341_229616137077829171_nomslag_FS_mai2015

De siste månedene har det vært nedsatt redaksjoner, har det vært gjort avtaler med designbyråer, tekster er blitt redigert, blitt korrekturlest, er blitt satt, er blitt korrekturlest igjen, før de er blitt til tekstantologier og har gått i trykken. Det er nemlig på denne tiden av året offentligheten kan få et lite innblikk i hva forfatterstudentene i Norge skriver. Nå lanseres forfatterstudentenes antologier, det være seg i Bergen, i Bø eller i Tromsø. Studentene har naturligvis selv skrevet tekstene, men de har også vært hverandres redaktører. Ingen forlag er involvert.

For ikke lenge siden skrev en av fjorårets forfatterstudenter, Bjørn Vatne, på denne nettsiden om sitt møte med og samarbeid med det forlaget som har antatt hans første roman. Han skrev: “I dag, noen få måneder før utgivelsen, er det fremdeles slik at jeg skreller bort noe hver eneste dag. Av den opprinnelige romanen, den som ble antatt, er det bare noen grove riss igjen. Dokumentet som heter «kutt», der jeg legger alt det som fjernes i tilfelle det en dag viser seg å skinne, har for lengst vokst seg større enn selve romanen. Noe av det første redaktør Trude sa, var at «her druser vi ikke på, vi bruker den tiden vi trenger på å gjøre dette til en best mulig roman». Men en gang må man sette punktum, og i vår skal den formodentlig ligge i bokhandelen. Likevel, det er alltid noe der, hver gang jeg går inn i teksten igjen, er det åttende, niende omskriving nå? – noe som kjennes forstilt, noe som kjennes som kjekkaseri, som må bort.”

I 22. mai lanseres Bjørn Vatnes roman Slik skal vi velge våre ofre i Tromsø, punktum er satt, og alle er invitert til å feire! 23. mai er igjen alle invitert til lanseringen av årets student antologi, Vekster. Kanskje kan noen få svar på spørsmålet om hva forfatterstudentene i Tromsø skriver for tiden, samtidig som andre kan få innblikk i hva som skjedde med Bjørn Vatnes roman etter at Forfatterstudiet var over. Det blir både musikalske og poetiske innslag og tidsskriftlansering!

  1. Lansering av én roman, ett tidsskrift og poesi underveis fredag 22. mai klokka 1900 på Kunstakademiet i Tromsø. Bjørn Vatne lanserer: Slik skal vi velge våre ofre, som utkommer på Gyldendal forlag nå i mai, og samtaler med Anne Oterholm om hvordan romaner blir til. Dorothea Schrattenholtz (også fjorårsstuden) leser fra diktsamlingen Atlaspunkt som kommer ut på Oktober forlag i august. Og det vil bli snakket om tidsskriftet, Kuiper, og lansering av absolutt siste nummer ved Theres Bakkevoll, Sigbjørn Skåden og Morten Wintervold.
  1. Antologilansering på Cirka Café, Storgata 36 i Tromsø lørdag 23. mai klokka 19. Det blir musikalske innslag ved Tove Flæsen og Christoffer Mathisen.
  2. Antologilansering i Oslo 3. juni klokka 1900 på Torgata Kennelklubb. Her blir det musikalske innslag ved Oddi Nessa og Jenny Marie Konradsen.

Tvilstilfeller

Litt om det å skrelle et lag av kjekkaseri bort fra teksten og finne, innenfor der, et lag av forstillelse, og likevel kunne møte verden og si at jada, det er dette jeg driver med nå.

Selvfølgelig hadde jeg sett dem, møtt dem, lest om dem, intervjuet disse folkene, og jeg hadde skrevet selv, nokså mye, i mange år. Men jeg hadde nok likevel ikke trodd på det, eller våget å tenke tanken helt ut: at det er rimelig, til og med verdifullt å bruke (om ikke hele, så i hvert fall betydelige deler av) livet på å skrive.

Det var jo det jeg ville i Tromsø. Bli overbevist om det. Treffe folk som lurte på det samme. De jeg møtte, var ikke bare noen av de rareste, men også noen av de beste folka jeg har forholdt meg til. Ærlige og nysgjerrige, sårbare, skakke, med helt forskjellige uttrykk og luner, men, tror jeg, alle med denne samme forutanelsen som trengte bekreftelse: Det å skrive er ikke noe du bare gjør for din egen del, men det har verdi fordi det kan berøre og opprøre, og det er noe vi har lyst til å strekke oss mot, uten at vi nødvendigvis skjønner hvorfor.

Read More

Søknadsfrist 1. mars!

teast2Alle som vil søke forfatterstudiet i Tromsø, oppstart høsten 2015, må være oppmerksomme på søknadsfristen:  1. mars! Universitetet i Tromsø tilbyr studieåret 2015-2016 sitt forfatterstudium 2. Dette studiet retter seg først og fremst mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium eller har påbegynt et større skriveprosjekt og ønsker å videreutvikle skrivingen sin. Mer informasjon om innholdet og organiseringen av studiet finner en her på forfatterstudiets nettside. Lenken til  søknadskjemaet ligger under Kontakt. Forfatterstudiet i Tromsø er samlingsbasert og samlingen er i studieåret 2015-2016 lagt til følgene datoer:

19. -23 august. (onsdag-søndag)
1.-4 oktober (torsdag-søndag, samtidig med litteraturfestivalen Ordkalotten)
12-15 november (torsdag-søndag)
20.-24 januar (Onsdag-søndag)
3.-6. mars (to uker før påske)
14.-17 april
19.-22. mai (i uken etter pinsen)

 

 

Gjøkungen

14RZRPYO_907_Gisvold1SH Foto Geir Mogen

forfatter: GJERMUND GISVOLD, tittel: GJØKUNGEN, utgiver: TIDEN NORSK FORLAG, lansering: JANUAR 2015

Om romanen: Anton Dalgård er en gjøkunge, godt ivaretatt av naboene i blokka, en skeiv ansamling i utkanten av tilværelsen. Med Antons hjelp blir de dyttet nærmere og nærmere kanten. Helt til noen faller utenfor. Dette er en kortlest og mørk historie, med en del humoristiske lyspunkt, om en fyr som lengter hjem uten å vite hva det er, om mennesker som søker tilhørighet, som står på utsiden og ser inn, uten å finne veien. Kanskje.

Gjermund Gisvold skriver: Jeg skrev meg gjennom historien for første gang før jeg begynte på forfatterstudiet, bearbeidet det første kapittelet og brukte det til søknadstekst. At jeg i det hele tatt kom inn, var på tross av språket. Det var underutviklet, en slags utgave av ungdomsskolenorsk. Men det var noe der, i historien, i ideverdenen, i det jeg prøvde å formidle, som var relevant, verdt å høre på.

Det første halvåret ble vi introdusert og utsatt for ulike sjangere, noe som førte til at jeg oppdaget min kjærlighet for dramatikk/film, som er det jeg i hovedsak jobber med i dag. Dette, kombinert med muligheten til å se nærmere på Gjøkungen, på Anton, og jobbe videre med stoffet, gjorde at språket mitt utviklet seg, til det det er i dag. Godt nok.

Hvordan skjedde det? Jeg mener det i hovedsak skyldes muligheten til å lese andre folk sine tekster, og det å skulle mene noe om det etterpå, gi gode nok råd og tilbakemeldinger. Noe falt på plass, det gikk opp for meg at å lese tekst i prosess er noe av det mest givende man kan gjøre, såfremt man leser med riktig utgangspunkt. Det handler ikke om teksten du leser er bra nok, men om du klarer å lese den bra nok, å gjenkjenne kvalitetene og manglene ved teksten, og å kunne si noe om hvordan og hvorfor du får dette inntrykket.

Det er skummelt, til å begynne med, å skulle mene noe, som kanskje ikke er fundamentert bra nok. Etter hvert blir det lettere, du ser logikken i teksten, ser språket, tilbakemeldingene dine virker fornuftige, både for deg selv og den som får de. Du lærer deg å lese tekst, andres, din egen. Det blør etter hvert over i måten du skriver på.

Da jeg gikk ut fra Forfatterstudiet i Tromsø, hadde jeg planlagt å jobbe videre med Gjøkungen i 2-3 år før jeg kontaktet et forlag. I stedet ble jeg kontaktet av Tiden Norsk Forlag et par uker senere, etter at Kjetil Strømme Jørve, forlagsredaktør i Tiden, hadde lest et lite utdrag av Gjøkungen i antologien vår. Han lurte på om jeg hadde mer.

Jeg sa jeg trengte litt mer tid, og jobbet på spreng de neste to månedene for å få avsluttet historien, og fikse de problemene teksten allerede hadde. Så, en fredag i august, sendte jeg inn Gjøkungen. Tre dager etter fikk jeg beskjed om at de ville gi den ut.

I nesten 25 år har jeg knotet med tekst på egenhånd, uten å komme videre. De to årene i Tromsø forandret alt for meg. Hvor veien videre går, vet jeg ikke. Men det blir flere bøker. Og filmer, mange filmer.

Og selv om jeg står på egenhånd nå, er jeg ikke alene. Selv om jeg ikke lenger er forfatterstudent, har jeg gjennom forlaget, og andre, det jeg trenger for å kunne stå i skriveprosessen, gode lesere.

Gjermund.

Om et samlingsbasert Forfatterstudium

“Den samlingsbaserte modellen som Forfatterstudiet ved UiT har hatt siden oppstarten, har vært et vellykket alternativ til heltidsstudier. Studentgruppene har hatt stor spredning i alder, bosted og erfaringsbakgrunn. Distansemodellen setter studentene under tidspress: Tid blir en dyrebar resurs som må utnytes maksimalt når studentene samles på tekstverksted. De blir sterkt motiverte til å delta i et empatisk og ærlig miljø som kan utvikle dristighet og presisjon til å gi og ta imot kritikk – og takke for medstudentenes og gjestelesernes tekstkommentarer. De intensive samlingene veksler med ensomheten i skrivesituasjonen mellom samlingene. Det er vel slik å kunne bevege seg mellom ytterpunktene – helst ubesværet mellom nærhet og avstand – at god kunst skapes.”

Liv Lundberg i Forfatterstudiet i Tromsøs antologi 2011: Åpningen i stoffet

Forfatterstudiet i Tromsø lanserer nettside

Forfatterstudiet i Tromsø feirer 20-årsjubileum og lanserer i den forbindelse sin egen nettside. Siden lenkes opp til Kunstakademiet ved UiT sin nettside, men fra nå av vil all informasjon om Forfatterstudiet bli samlet på forfatterstudietitromso.no. De som er innom vil finne en liten tekst om Forfatterstudiet historie, litt om hvordan det er organisert, om innhold, om søknadskriterier og søknadsfrister. I tillegg legges det ut informasjon om gjestelærere, faste lærere og studenter. Siden skal imidlertid ikke bare fungere som en informasjonssentral for potensielle søkere. Vi vil at det skal være en side som gjenspeiler noe av det som skjer på Forfatterstudiet. Vi vil skrive om det som skjer på forfatterrommet vårt på Kunstakademiet. I det innerste rommet i andre etasje. Det skal publiseres tekster skrevet av lærere, gjestelærere, nåværende studenter og tidligere studenter. Etter hvert håper vi også at gjestelærerne våre vil gi oss lov til å legge ut poetikkforelesningene de holder på forfatterstudiet, garantert til glede for mange. Nettsiden skal være som en blogg, den skal være som et tidsskrift, den skal preges av studentene, av alle som til enhver tid er innom Forfatterstudiet i ved Universitetet i Tromsø.

Anne Oterholm